Shell Tellus S2 VX 15

Mô tả

Dầu thủy lực Shell Tellus S2 VX 15

Ứng dụng

Đặc tính Tiêu chuẩn kỹ thuật Thông tin khác Download tài liệu

Sản phẩm liên quan