Shell Spirax S2 G90

Mô tả

Shell Spirax S2 A G 90 –Dầu API GL-4 Chất lượng cao cho Bộ Bánh Răng và Hộp số Tay. Dầu truyền động Shell Spirax S2 G90 là dầu bôi trơn bánh răng ô tô có chứa các chất phụ gia đa năng được yêu cầu trong các điều kiện áp suất thật vừa phải.

Ứng dụng

Shell Spirax S2 A G 90 –Dầu API GL-4 Chất lượng cao cho Bộ Bánh Răng và Hộp số Tay. Dầu truyền động Shell Spirax S2 G90 là dầu bôi trơn bánh răng ô tô có chứa các chất phụ gia đa năng được yêu cầu trong các điều kiện áp suất thật vừa phải.

Đặc tính Tiêu chuẩn kỹ thuật Thông tin khác Download tài liệu

Lợi ích và tính năng:

  Các thành phần tổng hợp

  Chất phụ gia được lựa chọn đặc biệt cho thấy các đặc tính chống mòn, chống rỉ và độ bền oxi hóa cao.

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

   Cấp chất lượng API GL-4

Các tính chất lý hóa điển hình

Spirax G

Cấp độ nhớt theo SAE:

SAE J 360

90

Độ nhớt động học

         Tại 400C               mm2/s

             1000C             mm2/s

ISO 2909

ISO 12185

ISO 2592

 

145

14.3

Chỉ số độ nhớt

Tỉ trọng tại 150C          kg/cm3

ISO 3016

96

904

Điểm chớp cháy COC 0C

 

191

Điểm rót chảy                0C

 

-18

 

Sản phẩm liên quan