Dầu truyền nhiệt Matic Heat Transfer Oil

Mô tả

MATIC HEAT TRANSFER OIL là dầu truyền nhiệt chất lượng cao có khả năng chống oxy hoá, bền nhiệt và dẫn nhiệt tuyệt vời. ỨNG DỤNG:

Ứng dụng

MATIC HEAT TRANSFER OIL được khuyên dùng cho các hệ thống gia nhiệt kín trong công nghiệp như: thiết bị nấu nhựa đường, lò sấy..., dùng cho các hệ thống truyền nhiệt kín với nhiệt độ làm việc tới 300oC

Đặc tính Tiêu chuẩn kỹ thuật Thông tin khác Download tài liệu

Đặc tính truyền nhiệt tuyệt vời.
- Tăng độ bền nhiệt và bền oxy hoá.
- Điểm đông đặc thấp giúp bơm dầu dễ dàng ở nhiệt độ thấp.
- Hạn chế sự thay đổi độ nhớt theo nhiệt độ.
- Kéo dài thời gian sử dụng dầu.

Sản phẩm liên quan