Castrol Hyspin HLP Z 68

Mô tả

Dầu nhớt lực Castrol Hyspin HLP-Z 68 được pha chế dầu gốc nhóm II Cao cấp với hệ phụ gia chống mài mòn gốc kẽm tiến tiến ổn định

Ứng dụng

Công Dụng nhớt Castrol Hyspin HLP-Z 68 Nhớt thủy lực Castrol Hyspin HLP-Z 68 được thiết kế cho các hệ thống thủy lực nhưng cũng thích hợp cho các ứng dụng khác yêu cầu dầu có đặc tính bền ô xi hóa và bôi trơn tốt. Với dầu gốc chất lượng cao và hệ phụ gia tiên tiến, Dầu nhớt thủy lực Hyspin HLP-Z 68 có thể được dùng để bôi trơn cho các bánh răng chịu tải nhẹ hoặc sử dụng như dầu tuần hoàn trong các ứng dụng yêu cầu dầu có đặc tính chống gỉ và chống ô xi hóa. Sản phẩm này hoàn toàn tương thích với các vật liệu đàn hồi phổ biến sử dụng làm gioăng phớt động và gioăng phớt tĩnh như nitrile, silicone và fluorinated polymers (ví dụ như Viton).

Đặc tính Tiêu chuẩn kỹ thuật Thông tin khác Download tài liệu

Castrol Hyspin HLP-Z 68 có thông số kỹ thuật

Castrol Hyspin HLP-Z 68 được phân loại như sau:

DIN 51502 - HLP
ISO 6743/4 - HM 68

Tùy theo độ nhớt, nhớt thủy lực Castrol Hyspin HLP-Z 68 đáp ứng yêu cầu của:

DIN 51524 Phần 2
ASTM D6158 HM
ISO 11158 HM
GB 111118.1 L- HM Hydraulic Oil (General)

Castrol Hyspin HLP-Z 68 có thông số kỹ thuật

Castrol Hyspin HLP-Z 68 được phân loại như sau:

DIN 51502 - HLP
ISO 6743/4 - HM 68

Tùy theo độ nhớt, nhớt thủy lực Castrol Hyspin HLP-Z 68 đáp ứng yêu cầu của:

DIN 51524 Phần 2
ASTM D6158 HM
ISO 11158 HM
GB 111118.1 L- HM Hydraulic Oil (General)

Sản phẩm liên quan