Castrol Aircol PD 100

Mô tả

CASTROL AIRCOL PD CASTROL AIRCOL PD Castrol Aircol PD là dầu máy nén khí gốc dầu khoáng được thiết kế để bôi trơn các loại máy nén khí tịnh tiến và máy nén khí rô-to với định kỳ thay dầu đến 2.000 giờ trong điều kiện hoạt động bình thường. Castrol Aircol PD là dầu nhớt công nghiệp đáng tin cậy với người dùng.

Ứng dụng

CASTROL AIRCOL PD CASTROL AIRCOL PD Castrol Aircol PD là dầu máy nén khí gốc dầu khoáng được thiết kế để bôi trơn các loại máy nén khí tịnh tiến và máy nén khí rô-to với định kỳ thay dầu đến 2.000 giờ trong điều kiện hoạt động bình thường. Castrol Aircol PD là dầu nhớt công nghiệp đáng tin cậy với người dùng.

Đặc tính Tiêu chuẩn kỹ thuật Thông tin khác Download tài liệu

CASTROL AIRCOL PD

CASTROL AIRCOL PD
Castrol Aircol PD là dầu máy nén khí gốc dầu khoáng được thiết kế để bôi trơn các loại máy nén khí tịnh tiến và máy nén khí rô-to với định kỳ thay dầu đến 2.000 giờ trong điều kiện hoạt động bình thường. Castrol Aircol PD là dầu nhớt công nghiệp đáng tin cậy với người dùng.

CASTROL AIRCOL PD

CASTROL AIRCOL PD
Castrol Aircol PD là dầu máy nén khí gốc dầu khoáng được thiết kế để bôi trơn các loại máy nén khí tịnh tiến và máy nén khí rô-to với định kỳ thay dầu đến 2.000 giờ trong điều kiện hoạt động bình thường. Castrol Aircol PD là dầu nhớt công nghiệp đáng tin cậy với người dùng.

Sản phẩm liên quan