CASTROL COOLEDGE BI

Mô tả

Dầu cắt gọt kim loại pha nước

Ứng dụng

Đặc tính Tiêu chuẩn kỹ thuật Thông tin khác Download tài liệu

Sản phẩm liên quan